K16 – 19 Nosalit

Linija Nosalit ima 4 modela, koji se mogu međusobno kombinovati, a i slagati posebno svaki za sebe. Oblikom i dimenzijama kao i model Krug podseća na kaldrmu. U zavisnosti od dizajna slaganjem ovih elemenata dobijamo prave, ali i osmougaone forme. Međusobnim kombinovanjem, naročito kod formi pravih linija dobijaju se usitnjeni moduli čijim ponavljanjima površine postaju vizualno aktivne i daju utisak kao da su u pokretu. Zbog svojih...

Read More

Ulični ivičnjaci

Ulični ivičnjaci (18/24/100, 24/20/100cm) spadaju u kategoriju koja se primenjuje u slučajevima kada je potrebno osigurati površine sa izrazitim horizontalnim uticajima, u slučajevima frekventnih saobraćajnica, platoa koji podnose uticaje šleperskog saobraćaja, velikim platoima. Za takve sisteme vibbet proizvodi dva ivičnjaka Ulični i Srpski ivičnjak koji zadovoljavaju potrebe takvih sistema.Parametri Tehničke...

Read More

Srednji ivičnjaci

Linija srednjih ivičnjaka (12/18/100, 12/22/100, 10/30/100cm) svoju primenu nalazi na većim površinama ili na manjim površinama sa frekventnijim saobraćajem. Vibbet je zbog potrebe za ivičnjakom koji će zadovoljiti zahteve većih površina, a nepostoji potreba za velikim uličnim ivičnjacima iz nemačkog standarda preuzeo nadvišeni srednji ivičnjak koji je jako pogodan na površinama industrijskog karaktera, a pritom se može dosta...

Read More

Ivicnjak 3

Ovaj model vibropresovanih ploča iz Rustik linije je poseban po svom obliku i efektu koji se njime postiže, a pri tom se postavlja vrlo brzo i lako. Njega čini šest elemenata, koji su oblikom i dimenzijom isti, ali im je podela na manje površine različita, tako da se slaganjem ovih elemenata dobija rustični ambijent kamenog popločanja. nasumičnim postavljanjem elemenata gubi se efekat tipizacije elemenata. Specifičnost ovog modela...

Read More

Ivicnjak 2

Ovaj model vibropresovanih ploča iz Rustik linije je poseban po svom obliku i efektu koji se njime postiže, a pri tom se postavlja vrlo brzo i lako. Njega čini šest elemenata, koji su oblikom i dimenzijom isti, ali im je podela na manje površine različita, tako da se slaganjem ovih elemenata dobija rustični ambijent kamenog popločanja. nasumičnim postavljanjem elemenata gubi se efekat tipizacije elemenata. Specifičnost ovog modela...

Read More