B30 T Blok

Posted by on 14 септембра, 2010 in Featured, Proizvodi, T blok | 0 comments

B30 T Blok

t-blok-main

Sistem T blok potpornih zidova rezultat je saradnje firme Vibbet (kao proizvodjača blokova) i italijkanske firme Tenax (kao proizvodjača sistema Geo-mreža). Veza između blokova “na pero i žleb” omogućava sigurno međusobno povezivanje velikog broja T-blokova, formirajući jaku vertikalnu površinu, a veze između HDPE Geomreža i betonskih blokova ostvaruje se specijalnim konektorima čineći stabilnu i jaku konstrukciju.

 

Sistem T-blokova u poređenju sa tradicionalinim metodama potpornih zidova, poput armiranog betona, nudi mnoge prednosti:

 • Velika ušteda novca u odnosu na klasične armirano betonske potporne zidove
 • Jednostavan konstruktivni metod bez primene posebnih veština i primene teške mehanizacije.
 • Brza i laka ugradnja.
 • Površina osigurana ovim sistemom može se koristiti odmah.
 • Elementi dizajnirani da traju 120 godina.
 • Praktično ne postoji ograničenje u visini.
 • Može biti namenjen za sve vrste opterećenja.
 • Raznovrsnost fasade (lica blokova) tako da odgovaraju potrebama investitora.
 • Bolja otpornost na dinamičke efekte seizmičkih aktivnosti.
 • Dokazana i priznata tehnika ojačanja tla na brojnim uspešnim projektima širom sveta.

 

Komponente T-block sistema

Sistem T-Blok potpornih zidova se sastoji od tri elementa:

 1. Vidljiv deo, modularni prefabrikovani betonski blok
 2. Slojevi TENAX TT Geo-mreže kao materijal za ojačanje
 3. Veza između blokova i geomreža – sistem “T-Clip connector”
tblok-komponente-slika

1. T Blok – Fasada zida

TENAX TT jednostrano orijentisane geomreže su dvodimenzionalne polimerne strukture proizvedene od HDPE (polietilen visoke gustine), procesom ekstrudiranja u jednom smeru. Geomreže su sertifikovane za ojačanje tla iza potpornog zida od strane vodećih međunarodnih organizacija. Zemljište i agregat se “zakače” unutar otvora geomreže čime se tlo vezuje, ograničava njegovo relativno pomeranje i povećeva otpornost na smicanje.

 

Dimenzije: 15x24x40 cm

Težina: 29.6 kg / m²

Kom/m²: 16.67 kom / m²

Sadržaj palete: 50 m² / paleta

Masa palete: 1480 kg / paleta

t-blok-fasada-zida

 

2. TT Geo-mreže

TENAX TT jednostrano orijentisane geomreže su dvodimenzionalne polimerne strukture proizvedene od HDPE (polietilen visoke gustine), procesom ekstrudiranja u jednom smeru. Geomreže su sertifikovane za ojačanje tla iza potpornog zida od strane vodećih međunarodnih organizacija. Zemljište i agregat se “zakače” unutar otvora geomreže čime se tlo vezuje, ograničava njegovo relativno pomeranje i povećeva otpornost na smicanje. Novonastala struktura zemljišta i geomreže, integriše visoku čvrstoću na pritisak zemljišta i zateznu čvstoću geomreže, stvarajući materijal koji ima veću čvrstoću i stabilnost i unapređujući otpornost na statička i dinamička opterećenja.

 

tt-geo-mreze-prikaz

3. T-Clip konektori

Jedno od najkritičnijih mesta ovakvih potpornih zidova je veza između geomreže i blokova. Dizajn sistema povezivanja T-Blokova je rezultat sedamnaestogodišnjeg iskustva stvaranja mehaničke veze između HDPE geomreža i betonskih blokova. TENAX je patentirao T-clip konektore koji stvaraju 100% efikasnu mehaničku vezu između geomreže i T-bloka čime se formira potpuno integrisan sistem. Mehanička veza je važna jer omogućava da se sistem koristi u seizmičkim područjima i optimizuje projekat omogućavajući punu i dugoročnu čvrstoću geomreža koje se upotrebljavaju u geotehničkim objektima. Namenski dizajnirani profil T-bloka za ugradnju geomreže u istom nivou, sprečava
efekte rotacije zida koji je česta pojava kodnekih drugih sistema.

 

t-clip-connectori-prikaz

Faze gradnje

Temelj sa ivicom

Geomreže isečene po dužini

Postavljanje konektora na mrežu

Postavljanej bloka na geo mrežu

Postavljanje blokova

Provera pravaca

FAZE GRADNJE

Iskop

– Iskop se formira vertikalno do planiranekote i horizontalno do projektovanedužine geomreže.

– Previše iskopane i ponovo popunjenepovršine, moraju se sabiti do minimalno 95% standardne zbijenosti definisane Proctor-om.

– Materijal iz iskopa koji se koristi zazatrpavanje ojačane zone, mora biti zaštićen od atmosferskih uticaja.

Temelj

– Zid se može formirati na jednostavanom plitkom, nearmiranom betonskom trakastom temelju ili

zbijenom sloju kamenog agregata.

– Ojačan i nivelisan temeljni sloj, mora biti pregledane od strane inženjera da bi se osigurala propisana nosivost.

Konstrukcija zida

– Prvi red blokova postavlja se precizno u liniju, na projektovan nivo i na tankom sloju maltera.

– Perforirana drenažna cev postavlja se u osnovi zida i zatrpava drenažnim slojem šljunka.

– Sledeći redovi formiraju se postavljanjem blokova i klizanjem na svoju poziciju.

– Potom se prvi sloj materijala za ispunu postavlja i sabija u skladu sa zahtevima projekta, vodeći računa da se teški valjci ne približavaju zidu.

– Ispuna na 2m od zida se sabija malim valjkom ili vibro pločom.

– TENAX geomreža isečena na određenu dužinu, postavlja se na projektom određenim nivoima, a T-Clip konektorima učvršćuje se između T-blokova.

– Izgradnja zida se nastavlja, ugradnjom ispune, geomreža i blokova, postepeno do vrha.

Bezbednost na radu

– Kada se radi na visini, mora biti postavljena odgovarajuća zaštitna ograda zbog bezbednosti radnika.

Galerija