Kombo Linija

Posted by on 15 септембра, 2010 in Featured, Proizvodi | 0 comments

Kombo Linija

kombo-linija-main-img

Linija vibropesovanih betonskih ploča Kombo ima dva modela, koja se razlikuju po obliku i dimenzijama, ali im je zajednička osobina to što se oni kombinuju sa drugim modelima i tim kombinovanjem se dobijaju najrazličitiji slogovi i ambijenti.

kombo-linija-ploca-k8-unikombo-linija-ploca-k12-bishop


Slogovi

Završne obrade


prva-nema-naziv

Hrapava obrada

Jednoslojne ploce su osnovni i najednostavniji tip proizvodnje gde ploča u celom sloju biva monolitno tretirana kroz jedan materijal. Stoga je kao posledica koriscenja krupnijih materijala zavrsna povrsina hrapava…
kvarc-crvena

Glatka obrada

Tehnologija dvoslojnih ploča pruža velike mogućnosti u tretiranju završne, vidljive površine, čiji će ukupan kvalitet zavisiti od primene sirovina i načina dodatnog obrađivanja. U standardnom načinu obrade dobijamo glatku ujednačenu površinu….
melirana-zavrsna-obrada

Colormix obrada

Color-mix ploče pripadaju grupi dvoslojnih ploča gde se primenom odgovarajućih tehnika nanos gornjeg sloja vrši kroz miksovanje više tonova. Time se u konačnom obliku dobijaju površine gde se tonovi prelivaju…
granit-prana-zavrsna-obrada

Granit-prana obrada

Prane ploče pripadaju grupi dvoslojnih ploča gde se naknadnim tretiranjem završne površine skida sloj cementnog mleka i ogoljava struktura betona. Ova tehnika omogućava da se na završnoj, vidnoj, površini pojavljuje kamenje koje je korišćeno u smesi završnog sloja.