Vezne ploče

Posted by on 15 септембра, 2010 in Featured, Proizvodi | 0 comments

Vezne ploče

vezne-ploce-main

Proizvodna linija Vezne ploče ima četiri modela vibropresovanih betonskih elemenata. Karakteristična osobina za ove modele je dobro međusobno povezivanje. Ta dobra veza im omogućava da su pogodni za površine visoko frekventnog prometa i terene u nagibu.

k1-kockavezna-kocka-11vezna-kocka-22vezne-kocke-44


Slogovi

Završne obrade

prva-nema-naziv

Hrapava obrada

Jednoslojne ploce su osnovni i najednostavniji tip proizvodnje gde ploča u celom sloju biva monolitno tretirana kroz jedan materijal. Stoga je kao posledica koriscenja krupnijih materijala zavrsna povrsina hrapava…
kvarc-crvena

Glatka obrada

Tehnologija dvoslojnih ploča pruža velike mogućnosti u tretiranju završne, vidljive površine, čiji će ukupan kvalitet zavisiti od primene sirovina i načina dodatnog obrađivanja. U standardnom načinu obrade dobijamo glatku ujednačenu površinu….
melirana-zavrsna-obrada

Colormix obrada

Color-mix ploče pripadaju grupi dvoslojnih ploča gde se primenom odgovarajućih tehnika nanos gornjeg sloja vrši kroz miksovanje više tonova. Time se u konačnom obliku dobijaju površine gde se tonovi prelivaju…
granit-prana-zavrsna-obrada

Granit-prana obrada

Prane ploče pripadaju grupi dvoslojnih ploča gde se naknadnim tretiranjem završne površine skida sloj cementnog mleka i ogoljava struktura betona. Ova tehnika omogućava da se na završnoj, vidnoj, površini pojavljuje kamenje koje je korišćeno u smesi završnog sloja.