Vibbet

Vibbet

VIBBET je domaća firma, sa sedištom u Čačku. Našu ponudu čine brojni betonski elementi, ploče, ivičnjaci, rigole, prilagođeno potrebama uređenja privatnih dvorišta i vrtova, ali i drugih zahtevnijih, javnih površina poput pasaža, trotoara, trgova, apartmanskih naselja ili stambenih kvartova. Posebnu ponudu čini usluga projektovanja gde ćete u međusoboj kordinaciji sa našm projektantima, uz niz sugestija izabrati najpogodnije...

Read More