Ulični ivičnjaci

Ulični ivičnjaci (18/24/100, 24/20/100cm) spadaju u kategoriju koja se primenjuje u slučajevima kada je potrebno osigurati površine sa izrazitim horizontalnim uticajima, u slučajevima frekventnih saobraćajnica, platoa koji podnose uticaje šleperskog saobraćaja, velikim platoima. Za takve sisteme vibbet proizvodi dva ivičnjaka Ulični i Srpski ivičnjak koji zadovoljavaju potrebe takvih sistema.Parametri Tehničke...

Read More

Srednji ivičnjaci

Linija srednjih ivičnjaka (12/18/100, 12/22/100, 10/30/100cm) svoju primenu nalazi na većim površinama ili na manjim površinama sa frekventnijim saobraćajem. Vibbet je zbog potrebe za ivičnjakom koji će zadovoljiti zahteve većih površina, a nepostoji potreba za velikim uličnim ivičnjacima iz nemačkog standarda preuzeo nadvišeni srednji ivičnjak koji je jako pogodan na površinama industrijskog karaktera, a pritom se može dosta...

Read More

Baštenski ivičnjak

  Elementi iz linije baštenskih ivičnjaka (5/30/100cm, 6/20/50cm, 8/20/100cm) svojim dimenzijama i završnim obradama pronalaze svoju primenu na površinama sa manjim horizontalnim uticajima: dvorištima, oivičavanju staza, užih pešačkih komunikacija, manjih poteza drvoreda. Završni, vidljivi deo, ivičnjaka je u svim slučajevima skoro ravan sa malim zakošenim ili polukružnim ivicama.  Parametri Tehničke...

Read More