K12 Bišop

Ovaj model je takvog oblika i dimenzija da se u kombinaciji sa modelom K6 klasik (20x20cm) dobijaju površine sa dijagnalom kao motivom, bez potrebe da se seku elementi. Kombinovanjem sa ovim modelom i drugim modelima iz klasik linije postiže se vrlo efektan dizajn. Kada se tome doda i kombinacija boja I završnih obrada elemenata varijacije su brojne. Najviše se koristi u privatnim dvorištima.Parametri Tehničke...

Read More

K8 Uni

Specifičan model behaton ploča koji se kombinuje sa drugim modelima, prvenstveno K7(10x10cm). Ovom kombinacijom dobija se interesantan “tačkasti” motiv. Slaganjem samo ovog modela “jedan u drugi” dobija se dobra veza između elemenata, pa se tako može postavljati i na teren u nagibu. Različitim slogovima samo ovog modela dobijaju se otvori u koji se može postaviti zemlja i posejati trava, pa tako ovaj model dobija još jednu...

Read More