Tera linija

Tera linija

Ova linija ima samo jedan model, ali to je model koji zaslužuje posebnu pažnju. Model koji se prooizvodi u debljini od 4cm, ravnih ivica i bez distancera.SlogoviZavršne obrade Hrapava obradaJednoslojne ploce su osnovni i najednostavniji tip proizvodnje gde ploča u celom sloju biva monolitno tretirana kroz jedan materijal. Stoga je kao posledica...

Read More

Rigola

Rigola

Elementi za odvornjavanje koji se proizvode u firmi vibbet izradjuju se od vibropresovanog betona. Dubina kanala kod ove rigole je 3cm u širini od 24cm što joj omogućuje adekvatno odvodanjvanje, a poseban dizajn rubova kanala obezbedjuje da su udari pri prelazu automobila preko nje minimalni.Parametri Tehničke karakteristike:Ulični ivičnjak:Debljina: 10cm Dimenzije: 30x40x10cm Težina: 25...

Read More

Ivičnjak

Ivičnjak

U proizvodnim pogonima Vibbet možete pronaći ivičnjake za sve tipove povšina. Ivičnjak je jako bitan deo pri formiranju površine kod sistema fleksibilnih podova, pored estetske strane on mora da zadovolji i konstruktivne parametre koje nameću tip i karakter samih površina. Svojom bojom, obradom završnog sloja i pozicijom u odnosu na površinu behaton ploča ili trave u velikoj meri mogu uticati na dizajn...

Read More

Vibbet

Vibbet

VIBBET je domaća firma, sa sedištom u Čačku. Našu ponudu čine brojni betonski elementi, ploče, ivičnjaci, rigole, prilagođeno potrebama uređenja privatnih dvorišta i vrtova, ali i drugih zahtevnijih, javnih površina poput pasaža, trotoara, trgova, apartmanskih naselja ili stambenih kvartova. Posebnu ponudu čini usluga projektovanja gde ćete u međusoboj kordinaciji sa našm projektantima, uz niz sugestija izabrati najpogodnije...

Read More