K30-34 Siena

K32 Linija Siena ima 5 modela, koji se mogu međusobno kombinovati, a i slagati posebno svaki za sebe. Modeli su oborenih ivica i bez distancera. Kombinovanjem različitih modela mogu se dobiti interesantni slogovi. Pogodni su za kružne i talasaste forme većih radijusa. Iako su modeli debljine 8cm, ploče nemaju distancere tako da se ne preporučuju za saobraćaj većeg opterećenja.ParametriK30 – 15x15x8 Dimenzije: ...

Read More

K16 – 19 Nosalit

Linija Nosalit ima 4 modela, koji se mogu međusobno kombinovati, a i slagati posebno svaki za sebe. Oblikom i dimenzijama kao i model Krug podseća na kaldrmu. U zavisnosti od dizajna slaganjem ovih elemenata dobijamo prave, ali i osmougaone forme. Međusobnim kombinovanjem, naročito kod formi pravih linija dobijaju se usitnjeni moduli čijim ponavljanjima površine postaju vizualno aktivne i daju utisak kao da su u pokretu. Zbog svojih...

Read More

K20 Rustik

Model rustik je vrlo specifičan model behaton ploča. Ima tri elementa različitih dimenzija i nihovim slaganjem i uklapanjem postiže se efekat modernog, a opet rustičnog. Posebna osobina ovog modela je obrada površinskog sloja koji nije glatka ravna površ, već blago reljefasta. Ovaj model je namenjen za sofisticirane projekte gde se teži ka autentičnosti.Parametri Tehničke karakteristike:Dimenzije:   24×24,...

Read More

K14 Kamen

Ovaj model vibropresovanih ploča iz Rustik linije je poseban po svom obliku i efektu koji se njime postiže, a pri tom se postavlja vrlo brzo i lako. Njega čini šest elemenata, koji su oblikom i dimenzijom isti, ali im je podela na manje površine različita, tako da se slaganjem ovih elemenata dobija rustični ambijent kamenog popločanja. Nasumičnim postavljanjem elemenata gubi se efekat tipizacije elemenata. Specifičnost ovog modela...

Read More

K13 Krug

Model Krug, oblikom i dimenzijama najviše podseća na kaldrmu. Njega čine četiri elementa različitih dimenzija i oblika. Slaganjem ovih elemenata određenim pravilom dobijamo kružne i talasaste forme. Ovakvim formama postiže se efekat prirodnih tokova i linija koje prijaju oku i stapaju se sa okruženjem stvarajući celinu. Različitom završnom obradom elemenata postižu se i različiti ambijenti u zavisnosti od toga šta želimo da...

Read More