K1 behaton

Vibropresovana ploča karakterističnog oblika, obrnutog slova T, omogućava dobru međusobnu povezanost među elemenatima. Ovo je jedan od najstarijih modela vibropresovanih betonskih proizvoda (1972). Vrlo čest se možemo susresti da se cela kategorija vibropresovanih betonskih ploča naziva “Behaton ploče”, upravo prema nemačkom nazivu za ovaj model. Godine iskustva sa ovim proizvodom su pokazale da je on jedan od najboljih...

Read More

K10 talas

Model iz linije Veznih ploča sa geometrijom izvijuganih linija koje omogućavaju mehaničku vezu između elemenata. U okviru modela K10 postoje namenske krajnje ploče koje se koriste kod formiranja ravnih linija (za početak formiranja sloga). Primenom različitih slogova dobijaju se i drugačiji ambijenti koji nalaze svoju primenu od slučaja do slučaja.Parametri Tehničke karakteristike:Debljina: 6cm Dimenzije: ...

Read More

K3 Dekor

Ovaj model pripada Veznim pločama, zbog svoje dobre međusobne povezanosti elemenata, ali je vrlo interesantan i estetski. Ima oblik reketa i slaganjem se dobija površina koja privlači pažnju. Kao i sve vezne ploče najviše se koristi na visokofrekventnim prolazima i terenima u nagibu, ali se koristi i na manje zahtevnim površinama zbog interesantnosti i raznovrsnih mogućnosti koje pruža sam oblik elemenata.Parametri Tehničke...

Read More

K2 Vezni

Vibropresovana betonska ploča K2 vezni, zbog svojih geometrijskih karakteristika pripada liniji veznih ploča, što joj samo ime kaže. Zahvaljujući svom karakterističnom obliku ima dobru međusobnu povezanost elemenata, pa se shodno tako se i koristi uglavnom na zahtevnijim površinama gde su uticaji horizontalnih sila veći: viskofrekventnog saobraćaja, industrijskih platoa, parkinga, terena u nagibu…Parametri Tehničke...

Read More