Kvalitet

Vibropresovani betonski elementi

Posted by on мај 27, 2013 in Kvalitet | 0 comments

Sve ukupna tendencija primene vibropresovanih betonskih elemenata u tretiranju parternih uređenja pronalazi svoje opravdanje u primeni ekonomičnih i kvalitetnih, konstrukcija. Najčešća primena je na saobraćajnicama u stambenim zonama, parkiralištima i pešačkim površinama. Uspešno se, takođe, primenjuju na raskrsnicama – zone pojačanog kočenja i ubrzavanja, većim podužnim nagibima, benzinskim pumpama i halama. U pešačkim i trgovačkim centrima pružaju izuzetno prijatan vizuelni doživljaj. Sistemi zastora od betonskih...

read more

Vibbet Kontrola Kvaliteta

Posted by on мај 27, 2013 in Kvalitet | 0 comments

U svetlu postizanja kontinuiteta kvaliteta u svakodnevnom praćenju proizvoda Vibbet je formirao deo koji se bavi potrebnim testiranjem u sklopu same fabrike. Na atestiranoj i uskladjenoj opremi uz adekvatan kadar Vibbet svakodnevno prati kvalitet svojih proizvoda poredeći ih sa standardima: – SRPS EN 1338 – SRPS EN 1339 – SRPS EN 1340 – JUS U.N1.100 Ovim evropskim stаndаrdima utvrđuju se mаterijаli, svojstvа, zаhtevi i metode ispitivаnjа zа neаrmirаne cementno-betonske blokove zа popločаvаnje,...

read more

Završne obrade

Posted by on мај 26, 2013 in Kvalitet, Zavrsne obrade | 0 comments

hrapava obrada … Jednoslojne ploče

Dobijaju se primenom tehnologije vibropresovanih betonskih elemenata gde se betonski elementi izradjuju iz jednog sloja…

glatka obrada … Dvoslojne ploče

U tehnologiji proizvodnje dvoslojnih vibropresovanih ploča prvi i drugi sloj nanose se u istom trenutku, gde prvi osnovni, noseći, sloj pokriva veći deo ploče…

color-mix obrada … Dvoslojne ploče

Color-mix ploče pripadaju grupi dvoslojnih ploča gde se primenom odgovarajućih tehnika nanos gornjeg sloja vrši kroz miksovanje više tonova…

prana obrada … Dvoslojne ploče

Prane ploče pripadaju grupi dvoslojnih ploča gde se naknadnim tretiranjem završne površine skida sloj cementnog mleka i ogoljava struktura betona…

cepana obrada … Jednoslojne ploče

Cepani elementi pripadaju grupi jednoslojnih ploča gde se naknadnim proizvod pri određenoj čvrstoći može kontrolisano cepati…

read more