Vibbet Kontrola Kvaliteta

Posted by on мај 27, 2013 in Kvalitet | 0 comments

U svetlu postizanja kontinuiteta kvaliteta u svakodnevnom praćenju proizvoda Vibbet je formirao deo koji se bavi potrebnim testiranjem u sklopu same fabrike. Na atestiranoj i uskladjenoj opremi uz adekvatan kadar Vibbet svakodnevno prati kvalitet svojih proizvoda poredeći ih sa standardima:
– SRPS EN 1338
– SRPS EN 1339
– SRPS EN 1340
– JUS U.N1.100

Ovim evropskim stаndаrdima utvrđuju se mаterijаli, svojstvа, zаhtevi i metode ispitivаnjа zа neаrmirаne cementno-betonske blokove zа popločаvаnje, ivičnjake i blokove za zidanje koji su predmet proizvodnog programa firme Vibbet. Ovаj evropski stаndаrd se primenjuje nа prefаbrikovаne betonske blokove zа popločаvаnje i vezne elemente zа pešаčke zone, kolovoze i krovne pokrivаče, kаo što su pešаčke stаze, šetаlištа, biciklističke stаze, pаrkirаlištа zа аutomobile, puteve, аutoputeve, industrijskа područjа (uključujući i dokove i luke), popločаvаnje vаzduhoplovnih površinа, аutobuske stаnice i benzinske pumpe.

U okviru interne labalatorije za ispitivanje, a u svrsi postizanja kontinuiteta u kvalitetu, u skladu sa zakonski definisanom regulativom, vrši se kontrola kvaliteta vibropresovanih betonskih proizvoda po sledećim osnovama:

•  Uskladjenost dimenzija sa deklarisanim vrednostima
•  Verifikаcijа vizuelnih аspekаtа
•  Određivаnje ukupnog upijаnjа vode
•  Merenje čvrstoće pri zаtezаnju cepаnjem

Vibropresovani betonsi elementi proizvedeni u pogonima kompanije Vibbet zadovoljavaju standarde definisane važećim zakonskim regulativama. Što potvrđuju i atesti o kvlitetu izdanih od strane akreditovanih institucija.

Elementi koji svojim geometrijskim ili teksturalnim karakteristikama ističu pogodnosti prema određenim uticajima koji se odnose na kvalitet vibropresovanih betonskih elemenata označeni su sledećim simbolima

simboli vibbet Kontrola kvaliteta

 • simbol-mraz-i-so

  1. Otpornost na smrzavanje i soli

  Naši proizvodi su postojani na nepovoljne vremenske uticaje. VIBBET ispituje otpornost svih proizvoda na smrzavanje i soli u akreditizovanim prostorijama instituta, a sve u skladu sa propisanim normama i u potrebnom vremenskom roku. Proizvodi se ispituju kroz 28 ciklusa smrzavanja-otapanja, izloženi ekstremnim vremenskim uvslovima, gde našta projektovana receptura dolazi do izražaja i odoleva agresivnom nagrizanju soli. Velika pažnja posvećena ovoj kategoriji omogućila je da površine popločane proizvodima iz Vibbet proizvodnog pogona odolevaju uticaju jakih i oštrih zima i traju kroz vreme. Po sistemu „dela govore“ najbolja referenca je istrajnost površina na prostorima poput Sjenice, Požege, Zlatibora, Kopaonika, kao i Herceg Novog, Budve, Tivta, gde su uticaji mraza i soli dosta izraženi.

 • simbol-habanje

  2. Otpornost elemenata na habanje

  Svima poznata kategorija otpornosti elemenata na habanje u proizvodnom programu VIBBET-a zaokupila je veliku pažnju… pri metodama ispitivanja otpornosti elemenata na habanje moze se uočiti da prevashodni uticaj na postojanost i kvalitet imaju struktura i karakter zavrsnog sloja. I upravo je ovo pozicija gde Vibbet poklanja najvecu pažnju. Pravilnim odabirom materijala, recepturi, umečanosti, tehnici nanošenja, održavanja…

 • simbol-cvrstoca

  3. Čvrstoća elemenata

  Čvrstoća vibropresovanih betonskih ploča određuje se metodom cepanja i jedan je od bitnih parametara koji definišu kvalitet i otpornost elemenata na prihvatanje opterećenja. Metoda za fleksibilne kolovozne konstrukcije omogućuje da debljine betonskih elemenata budu dosta manje nego kod monolitno izlivenih površina. Elementi proizvedeni u Vibbet pogonima u kratkom vremenskom periodu postižu čvrstoće i do 60 N/mm2…

 • simbol-protivklizni

  4. Otpornost na klizanje

  Pod normalnim uslovima korišćenja, prefabrikovani betonski blokovi obezbeđuju zadovoljavajuću otpornost na klizanje/proklizavanje tokom svog radnog veka, pod uslovom da se održavaju na uobičajen način i pod uslovom da najveći deo agregata koji su skloni prekomernom poliranju nije izložen na gornjoj strani.

 • simbol-uv

  5. Otpornost na UV zracenje

  Primenom raznih evropskih i domaćih standrada Vibbet nastoji da proizvede najkvalitetniji proizvod, što ga direktno dovodi u situaciju da primenjuje najkvalitetnije sirovine dostupne na tržištu. U proizvodnim pogonima Vibbet koriste se isključivo renomirani proizvođači pigmenata koji u svojoj deklaraciji sadrže postojanost svojih proizvoda na UV zrake, što Vibbet prenosi na svoje proizvode. U pojedinim slučajevima zbog vremenskih uslova može doći do promene boje vibropresovanih betonskih ploča tj. površina može dobiti laganu presvučenu nijansu. Na te promene ne možemo uticati i one se standardom 1338 smatraju zadovoljavajućeg kvaliteta.