Ulični ivičnjaci

Ulični ivičnjaci (18/24/100, 24/20/100cm) spadaju u kategoriju koja se primenjuje u slučajevima kada je potrebno osigurati površine sa izrazitim horizontalnim uticajima, u slučajevima frekventnih saobraćajnica, platoa koji podnose uticaje šleperskog saobraćaja, velikim platoima. Za takve sisteme vibbet proizvodi dva ivičnjaka Ulični i Srpski ivičnjak koji zadovoljavaju potrebe takvih sistema.Parametri Tehničke...

Read More

Srednji ivičnjaci

Linija srednjih ivičnjaka (12/18/100, 12/22/100, 10/30/100cm) svoju primenu nalazi na većim površinama ili na manjim površinama sa frekventnijim saobraćajem. Vibbet je zbog potrebe za ivičnjakom koji će zadovoljiti zahteve većih površina, a nepostoji potreba za velikim uličnim ivičnjacima iz nemačkog standarda preuzeo nadvišeni srednji ivičnjak koji je jako pogodan na površinama industrijskog karaktera, a pritom se može dosta...

Read More

Baštenski ivičnjak

  Elementi iz linije baštenskih ivičnjaka (5/30/100cm, 6/20/50cm, 8/20/100cm) svojim dimenzijama i završnim obradama pronalaze svoju primenu na površinama sa manjim horizontalnim uticajima: dvorištima, oivičavanju staza, užih pešačkih komunikacija, manjih poteza drvoreda. Završni, vidljivi deo, ivičnjaka je u svim slučajevima skoro ravan sa malim zakošenim ili polukružnim ivicama.  Parametri Tehničke...

Read More

K15 Rebro i Dugme

Vibropresovana betonska ploča K2 vezni, zbog svojih geometrijskih karakteristik pripada liniji veznih ploča, što joj samo ime kaže. Zahvaljujući svom karakterističnom obliku ima dobru međusobnu povezanost elemenata, pa se shodno tako se i koristi uglavnom na zahtevnijim površinama gde su uticaji horizontalnih sila veći: viskofrekventnog saobraćaja, industrijskih platoa, parkinga, terena u nagibu…Parametri Tehničke...

Read More

Raster

Ovaj model predstavlja betonsku rešetku, koja je dizajnirana tako da se u otvorima postavlja zemlja (u koju se seje trava) ili neki drugi propusni materijal. Na taj način se delimično ozelenjavaju površine koje su obično jednolične i rešava propuštanje atmosferskih voda. Može se postavljati I na strmijim terenima kao osiguranje od odrona.Parametri Tehničke karakteristike:Debljina: 8cm Dimenzije: ...

Read More