Eko ploča

Eko ploča je vibropresovani betonski element kvadratnog oblika koji karakteriše velika fugna od 3cm koja se ispunjava zemljom (travom) ili nekim drugim poroznim materijalom, tako da se kroz taj porozni sloj propušta atmosferska voda i time rešava odvodnjavanje bez dodatnog ulaganja. Koristi se na garažnim prilazima, parkinzima, prolazima,… Kombinovanjem ove ploče sa drugim pločama iz našeg asortimana mogu se dobiti vrlo...

Read More

K12 Bišop

Ovaj model je takvog oblika i dimenzija da se u kombinaciji sa modelom K6 klasik (20x20cm) dobijaju površine sa dijagnalom kao motivom, bez potrebe da se seku elementi. Kombinovanjem sa ovim modelom i drugim modelima iz klasik linije postiže se vrlo efektan dizajn. Kada se tome doda i kombinacija boja I završnih obrada elemenata varijacije su brojne. Najviše se koristi u privatnim dvorištima.Parametri Tehničke...

Read More

K8 Uni

Specifičan model behaton ploča koji se kombinuje sa drugim modelima, prvenstveno K7(10x10cm). Ovom kombinacijom dobija se interesantan “tačkasti” motiv. Slaganjem samo ovog modela “jedan u drugi” dobija se dobra veza između elemenata, pa se tako može postavljati i na teren u nagibu. Različitim slogovima samo ovog modela dobijaju se otvori u koji se može postaviti zemlja i posejati trava, pa tako ovaj model dobija još jednu...

Read More

K9 Tera

Model Tera je ploča jednostavnog pravougaonog oblika sa dimenzijama istim kao kod austrijske cigle (terce) 15,3×25,7cm, oštrih ivica i bez distancera. Time element naleže jedan na drugi tako da su fugne minimalne, a zbog pravih ivica dobija se izrazito ravna površina. Slaganjem ovog modela dobija se kontinualna površina, jednostavna ali efektna. Primenjuje se isključivo kod lakog opterećenja pa se shodno tome i proizvodi u...

Read More

K20 Rustik

Model rustik je vrlo specifičan model behaton ploča. Ima tri elementa različitih dimenzija i nihovim slaganjem i uklapanjem postiže se efekat modernog, a opet rustičnog. Posebna osobina ovog modela je obrada površinskog sloja koji nije glatka ravna površ, već blago reljefasta. Ovaj model je namenjen za sofisticirane projekte gde se teži ka autentičnosti.Parametri Tehničke karakteristike:Dimenzije:   24×24,...

Read More