Ulični ivičnjaci

Ulični ivičnjaci (18/24/100, 24/20/100cm) spadaju u kategoriju koja se primenjuje u slučajevima kada je potrebno osigurati površine sa izrazitim horizontalnim uticajima, u slučajevima frekventnih saobraćajnica, platoa koji podnose uticaje šleperskog saobraćaja, velikim platoima. Za takve sisteme vibbet proizvodi dva ivičnjaka Ulični i Srpski ivičnjak koji zadovoljavaju potrebe takvih sistema.Parametri Tehničke...

Read More

Srednji ivičnjaci

Linija srednjih ivičnjaka (12/18/100, 12/22/100, 10/30/100cm) svoju primenu nalazi na većim površinama ili na manjim površinama sa frekventnijim saobraćajem. Vibbet je zbog potrebe za ivičnjakom koji će zadovoljiti zahteve većih površina, a nepostoji potreba za velikim uličnim ivičnjacima iz nemačkog standarda preuzeo nadvišeni srednji ivičnjak koji je jako pogodan na površinama industrijskog karaktera, a pritom se može dosta...

Read More

Baštenski ivičnjak

  Elementi iz linije baštenskih ivičnjaka (5/30/100cm, 6/20/50cm, 8/20/100cm) svojim dimenzijama i završnim obradama pronalaze svoju primenu na površinama sa manjim horizontalnim uticajima: dvorištima, oivičavanju staza, užih pešačkih komunikacija, manjih poteza drvoreda. Završni, vidljivi deo, ivičnjaka je u svim slučajevima skoro ravan sa malim zakošenim ili polukružnim ivicama.  Parametri Tehničke...

Read More

K12 Bišop

Ovaj model je takvog oblika i dimenzija da se u kombinaciji sa modelom K6 klasik (20x20cm) dobijaju površine sa dijagnalom kao motivom, bez potrebe da se seku elementi. Kombinovanjem sa ovim modelom i drugim modelima iz klasik linije postiže se vrlo efektan dizajn. Kada se tome doda i kombinacija boja I završnih obrada elemenata varijacije su brojne. Najviše se koristi u privatnim dvorištima.Parametri Tehničke...

Read More

K8 Uni

Specifičan model behaton ploča koji se kombinuje sa drugim modelima, prvenstveno K7(10x10cm). Ovom kombinacijom dobija se interesantan “tačkasti” motiv. Slaganjem samo ovog modela “jedan u drugi” dobija se dobra veza između elemenata, pa se tako može postavljati i na teren u nagibu. Različitim slogovima samo ovog modela dobijaju se otvori u koji se može postaviti zemlja i posejati trava, pa tako ovaj model dobija još jednu...

Read More