K15 Rebro i Dugme

Vibropresovana betonska ploča K2 vezni, zbog svojih geometrijskih karakteristik pripada liniji veznih ploča, što joj samo ime kaže. Zahvaljujući svom karakterističnom obliku ima dobru međusobnu povezanost elemenata, pa se shodno tako se i koristi uglavnom na zahtevnijim površinama gde su uticaji horizontalnih sila veći: viskofrekventnog saobraćaja, industrijskih platoa, parkinga, terena u nagibu…Parametri Tehničke...

Read More

Raster

Ovaj model predstavlja betonsku rešetku, koja je dizajnirana tako da se u otvorima postavlja zemlja (u koju se seje trava) ili neki drugi propusni materijal. Na taj način se delimično ozelenjavaju površine koje su obično jednolične i rešava propuštanje atmosferskih voda. Može se postavljati I na strmijim terenima kao osiguranje od odrona.Parametri Tehničke karakteristike:Debljina: 8cm Dimenzije: ...

Read More

Eko ploča

Eko ploča je vibropresovani betonski element kvadratnog oblika koji karakteriše velika fugna od 3cm koja se ispunjava zemljom (travom) ili nekim drugim poroznim materijalom, tako da se kroz taj porozni sloj propušta atmosferska voda i time rešava odvodnjavanje bez dodatnog ulaganja. Koristi se na garažnim prilazima, parkinzima, prolazima,… Kombinovanjem ove ploče sa drugim pločama iz našeg asortimana mogu se dobiti vrlo...

Read More

K12 Bišop

Ovaj model je takvog oblika i dimenzija da se u kombinaciji sa modelom K6 klasik (20x20cm) dobijaju površine sa dijagnalom kao motivom, bez potrebe da se seku elementi. Kombinovanjem sa ovim modelom i drugim modelima iz klasik linije postiže se vrlo efektan dizajn. Kada se tome doda i kombinacija boja I završnih obrada elemenata varijacije su brojne. Najviše se koristi u privatnim dvorištima.Parametri Tehničke...

Read More

K8 Uni

Specifičan model behaton ploča koji se kombinuje sa drugim modelima, prvenstveno K7(10x10cm). Ovom kombinacijom dobija se interesantan “tačkasti” motiv. Slaganjem samo ovog modela “jedan u drugi” dobija se dobra veza između elemenata, pa se tako može postavljati i na teren u nagibu. Različitim slogovima samo ovog modela dobijaju se otvori u koji se može postaviti zemlja i posejati trava, pa tako ovaj model dobija još jednu...

Read More