K10 talas

Model iz linije Veznih ploča sa geometrijom izvijuganih linija koje omogućavaju mehaničku vezu između elemenata. U okviru modela K10 postoje namenske krajnje ploče koje se koriste kod formiranja ravnih linija (za početak formiranja sloga). Primenom različitih slogova dobijaju se i drugačiji ambijenti koji nalaze svoju primenu od slučaja do slučaja.Parametri Tehničke karakteristike:Debljina: 6cm Dimenzije: ...

Read More

K3 Dekor

Ovaj model pripada Veznim pločama, zbog svoje dobre međusobne povezanosti elemenata, ali je vrlo interesantan i estetski. Ima oblik reketa i slaganjem se dobija površina koja privlači pažnju. Kao i sve vezne ploče najviše se koristi na visokofrekventnim prolazima i terenima u nagibu, ali se koristi i na manje zahtevnim površinama zbog interesantnosti i raznovrsnih mogućnosti koje pruža sam oblik elemenata.Parametri Tehničke...

Read More

K2 Vezni

Vibropresovana betonska ploča K2 vezni, zbog svojih geometrijskih karakteristika pripada liniji veznih ploča, što joj samo ime kaže. Zahvaljujući svom karakterističnom obliku ima dobru međusobnu povezanost elemenata, pa se shodno tako se i koristi uglavnom na zahtevnijim površinama gde su uticaji horizontalnih sila veći: viskofrekventnog saobraćaja, industrijskih platoa, parkinga, terena u nagibu…Parametri Tehničke...

Read More

K11 Kombo

Svojom specifičnom dimenzijom 20x30cm zaokružuje celinu klasik linije proizvoda. Pruža mogućnost kombinovanja sa drugim modelima, naročito K4 i K6, ali je vrlo efektan kod samostalnih slogova. Odnos širine i dužine je takav da slaganjem samo ovog modela dobijamo jednu elegantnu liniju koja oplemenjuje svaki prostor. Poseban efekat se može dobiti nekom interesantnom završnom obradom ploče.Parametri Tehničke...

Read More

K4 Ciglica

Model behaton ploča iz klasik linije pravougaonog oblika. Odnos dužine i širine (20x10cm) je 2:1, što mu daje mogućnost različitih kombinacija, samostalnim slaganjem ili u kombinaciji sa drugim modelima. Takođe zahvaljujući svojim dimenzijama može se slagati po krivudavim putanjama, čime se dobija vrlo efektna razigrana površina, a zbog preklopa se mogu sakriti promene dužina radijusa. Odnos površine i debljine modela je takav da...

Read More