K40 Klasik XL

Poslednji model u nizu kvadratnih vibropresovanih ploča i prema dimenzijama 40x40cm najveći. Može se kombinovati sa ostalim modelima, jednim ili više. Najpodesniji je za velike površine, pošto tu dolazi do izražaja njegova elegancija, koja se intenzivira završnom obradom ploče. Odnos naležuće površine i debljine modela je takav da se ne preporučuje za korišćenje na parkinzima i zastorima kolovoznih...

Read More

K5 Klasik max

Svojim dimenzijama 30x30cm daje elegantnost velikim prostorima, trgovima, platoima ispred objekata… Kao i svi modeli iz klasik linije može se kombinovati sa drugim modelima, pri čemu se dobijaju interesantne i efektne površine. Odnos dimenzija i težine omogućava jednostavnu i brzu ugradnju uz jednostavnu kontrolu pravaca i linija redova. Primena modela K5 (30x30cm) na površinama frekventnijeg saobraćaja na parkinzima i...

Read More

K6 Klasik

Model vibropresovanih betonskih ploča kvadratnog oblika 20x20cm. Kombinovanjem sa modelima iz klasik linije, ali i kombo linije dobijaju se interesantni slogovi i efektne površine. Slaganjem samo ovog modela dobija se vrlo elegantna površina, jer svojom dimenzijom je podesan za manje površine, ali i za velike prostore. Odnos površine i debljine modela je takav da se preporučuje primena na parkinzima i...

Read More

K7 Klasik mini

Model najmanjih dimenzija 10×10 cm, kvadratnog oblika. Najviše se koristi u kombinaciji sa drugim modelima, može se primenjivati samostalno slaganjem gde se i dalje mogu dobiti interesantne površine. Jedna od karakteristika ovog modela je to što zbog svojih dimenzija dozvoljava slaganje “po krugu”, tj. krivudavim putanjama. Zbog male razlike u dimenzijama (dužina i širina u odnosu na debljinu ploče) pogodan je i za...

Read More

Kombo Linija

Kombo Linija

Linija vibropesovanih betonskih ploča Kombo ima dva modela, koja se razlikuju po obliku i dimenzijama, ali im je zajednička osobina to što se oni kombinuju sa drugim modelima i tim kombinovanjem se dobijaju najrazličitiji slogovi i ambijenti.SlogoviZavršne obrade Hrapava obradaJednoslojne ploce su osnovni...

Read More