Ulični ivičnjaci

Ulični ivičnjaci (18/24/100, 24/20/100cm) spadaju u kategoriju koja se primenjuje u slučajevima kada je potrebno osigurati površine sa izrazitim horizontalnim uticajima, u slučajevima frekventnih saobraćajnica, platoa koji podnose uticaje šleperskog saobraćaja, velikim platoima. Za takve sisteme vibbet proizvodi dva ivičnjaka Ulični i Srpski ivičnjak koji zadovoljavaju potrebe takvih sistema.Parametri Tehničke...

Read More

Srednji ivičnjaci

Linija srednjih ivičnjaka (12/18/100, 12/22/100, 10/30/100cm) svoju primenu nalazi na većim površinama ili na manjim površinama sa frekventnijim saobraćajem. Vibbet je zbog potrebe za ivičnjakom koji će zadovoljiti zahteve većih površina, a nepostoji potreba za velikim uličnim ivičnjacima iz nemačkog standarda preuzeo nadvišeni srednji ivičnjak koji je jako pogodan na površinama industrijskog karaktera, a pritom se može dosta...

Read More

Raster

Ovaj model predstavlja betonsku rešetku, koja je dizajnirana tako da se u otvorima postavlja zemlja (u koju se seje trava) ili neki drugi propusni materijal. Na taj način se delimično ozelenjavaju površine koje su obično jednolične i rešava propuštanje atmosferskih voda. Može se postavljati I na strmijim terenima kao osiguranje od odrona.Parametri Tehničke karakteristike:Debljina: 8cm Dimenzije: ...

Read More

Eko ploča

Eko ploča je vibropresovani betonski element kvadratnog oblika koji karakteriše velika fugna od 3cm koja se ispunjava zemljom (travom) ili nekim drugim poroznim materijalom, tako da se kroz taj porozni sloj propušta atmosferska voda i time rešava odvodnjavanje bez dodatnog ulaganja. Koristi se na garažnim prilazima, parkinzima, prolazima,… Kombinovanjem ove ploče sa drugim pločama iz našeg asortimana mogu se dobiti vrlo...

Read More

K1 behaton

Vibropresovana ploča karakterističnog oblika, obrnutog slova T, omogućava dobru međusobnu povezanost među elemenatima. Ovo je jedan od najstarijih modela vibropresovanih betonskih proizvoda (1972). Vrlo čest se možemo susresti da se cela kategorija vibropresovanih betonskih ploča naziva “Behaton ploče”, upravo prema nemačkom nazivu za ovaj model. Godine iskustva sa ovim proizvodom su pokazale da je on jedan od najboljih...

Read More