K15 Rebro i Dugme

Posted by on 2 јуна, 2013 in Taktilne ploce | 0 comments

k-rebro-dugme-main

Vibropresovana betonska ploča K2 vezni, zbog svojih geometrijskih karakteristik pripada liniji veznih ploča, što joj samo ime kaže. Zahvaljujući svom karakterističnom obliku ima dobru međusobnu povezanost elemenata, pa se shodno tako se i koristi uglavnom na zahtevnijim površinama gde su uticaji horizontalnih sila veći: viskofrekventnog saobraćaja, industrijskih platoa, parkinga, terena u nagibu…

Parametri

Tehničke karakteristike:

Dugme

Debljina: 6cm

Dimenzije: 20x10x6cm

Težina: 140 kg / m²

Komada: 50 kom / m²

Sadržaj palete: 10.0 m² / paleti

Paleta: 1400kg

Dostupne boje: siva, bela, crna, crvena, žuta

Obrada: glatka

Rebro

Debljina: 6cm

Dimenzije: 30x30x6cm

Težina: 140 kg / m²

Komada: 11.11 kom / m²

Sadržaj palete: 10.8 m² / paleti

Paleta: 1512kg

Dostupne boje: siva, bela, crna, crvena, žuta

Obrada: glatka

Osobine proizvoda:

 • ploča vodilja koja označava smer vođenja
 • ploča stop koja označava nailazak na prepreku
 • sistem prilagodjen za upotrebu na javnim spoljnim prostorima

Primena:

 • jane površine
 • trgovi
 • trotoari
 • aerodromi
 • železničke i autobuske stanice
 • medicinski centri
 • banke
 • pošte…

Simboli:

S1S3K1K2K3K4K5

Galerija


Završne obrade

 • jednoslojna-obrada

  Hrapava obrada

  Jednoslojne ploce su osnovni i najednostavniji tip proizvodnje gde ploča u celom sloju biva monolitno tretirana kroz jedan materijal. Stoga je kao posledica koriscenja krupnijih materijala zavrsna povrsina hrapava…

 • kvarc-crvena

  Glatka obrada

  Tehnologija dvoslojnih ploča pruža velike mogućnosti u tretiranju završne, vidljive površine, čiji će ukupan kvalitet zavisiti od primene sirovina i načina dodatnog obrađivanja. U standardnom načinu obrade dobijamo glatku ujednačenu površinu….

 • melirana-zavrsna-obrada

  Colormix obrada

  Color-mix ploče pripadaju grupi dvoslojnih ploča gde se primenom odgovarajućih tehnika nanos gornjeg sloja vrši kroz miksovanje više tonova. Time se u konačnom obliku dobijaju površine gde se tonovi prelivaju…

 • granit-prana-zavrsna-obrada

  Granit – prana obrada

  Prane ploče pripadaju grupi dvoslojnih ploča gde se naknadnim tretiranjem završne površine skida sloj cementnog mleka i ogoljava struktura betona. Ova tehnika omogućava da se na završnoj, vidnoj, površini pojavljuje kamenje koje je korišćeno u smesi završnog sloja.